Rutele păsărilor migratoare din Valea Dunării / Europa pentru iernarea pe Valea Nilului / Africa trec și acum prin Valea Iordanului / Asia (Râul Iordan își are Delta la Lacul Galileea - stație importantă a traseelor lor / în timpul ultimei glaciațiuni acolo era uriașul Lac Lisan, cuprinzând în Rift și ceea ce a ajuns Marea Moartă - iar arealul de acolo până la coasta răsăriteană Mediterană se numea Canaan, încă din vremurile biblice); în secolul V î.C., Herodot din Caria / Anatolia, în “Istorii” , a evidențiat la iernare migrarea păsărilor din Sciția / Eur Asia în Africa, indicând precis traseul gruielor / cocorilor spre izvorul Nilului (încă dinaintea Antichității a fost observată deplasarea intercontinentală a acelora și se știa cu precizie că ele iernau la Sud și de Etiopia): același Herodot Karka a mai notat, în “Istorii” 1, că în secolul precedent lui, primul împărat al Perșilor (“Ky-ros” = Chiros / Cyrus “cel Mare”, instalat la putere cu ajutorul Gherganilor Mezi / Magi din Media) voia să-i cuprindă în Imperiul său și pe Masa Geții care trăiau dincolo de Fluviul Arax - lung de 1072 km, ce curge din Turcia în Marea Caspică - afirmând că Sciții le vorbeau limba, unii pe atunci, în mileniul I î.

O asemenea diversitate a Românilor a derivat deopotrivă atât din imigrările trecute, cât și din emigrările actuale (iar mereu și oriunde migrările printre indigeni au completat continuitățile autohtonilor); Gherghii / Gherganii reprezintă o minoritate - evidențiată de-a lungul vremurilor de către ceilalți oameni chiar ca deosebită - în cadrul “tabloului” general, prezența Gherga printre Români în proporția cea mai importantă din lume reflectând de fapt realitatea, anume interferența reciprocă din timpurile străvechi: încă din vremea ultimei glaciațiuni - până în prezent, așa cum se poate vedea în imaginea următoare - pe planetă distanța cea mai redusă dintre răcoarea Nordică și căldura Sudică a fost tocmai cea de pe tronsonul dintre mai temperatul spațiu Românesc și mai fierbintele spațiu Saharian din Sud (iar așa ceva și-a avut inclusiv însemnătate civilizațională, România / Europa fiind la jumătatea distanței dintre Siberia / Asia = cea mai rece zonă de pe glob și Sahara / Africa = cea mai caldă zonă de pe glob, spațiul Românesc fiind leagănul primei Civilizații Homo Sapiens din Vechea Lume, în Bazinul Pontic, cu dezvoltare în vremea Atlantă inclusiv pe Valea Dunării inferioare, în amonte până la Gherdap / Defileul Dunării).

Întâietatea mondială a Civilizațiilor Fluviale a fost în Europa, pe Dunărea inferioară - apă curgătoare știută ca a reprezentantei Marii Mame Ghea, Zeița Rhea - iar Rumânii / Românii, credincioșii ei, ca urmași ai Atlanților (cunoscuți universal ca acvatici) au fost denumiți Valahi, reflectând pe mai departe dimensiunea acvatică a înaintașilor Atlanți; după ce din Raiul umed de la sfârșitul glaciațiunii - care a existat tocmai în spațiul stră-Român - s-au roit în Vechea Lume fondatorii Civilizațiilor Fluviilor (nu în amonte, ci în avale, așa cum au fost cele mărețe din NV Indiei, Mesopotamia, Egipt / NE Africii, etc.) cei de pe Văi erau desigur cu puternice caracteristici acvatice: pescari, plutași / navigatori, gardieni - observatori / veghetori - ai vadurilor / trecerilor, ș.a.m.d.

Americanul John Kennedy 1917-1963 (președintele celei mai dezvoltate Țări din lume, asasinat în Texas) a spus: “Dușmanul adevărului nu e atât minciuna, cât e clișeul / interpretarea prefabricată”.

Dintotdeauna realitatea dură a fost a majorităţii naivă de oameni, formată de fapt din neştiutori / adică din “habarnişti”, respectiv din cei neavând habar chiar şi de propria identitate ori de provenienţele lor ca personalităţi individuale (înţelegându-se pe sine doar puţin mai detaliat decât ca nişte părţi ale vreunui organism social / colectiv); ca atare, o lucrare de acest gen - privind filogenia umană, vizând “Originea Gherga” - pe lângă potențialul de inspirație desigur că e și extrem de inconfortabilă, pentru mulţi (obișnuiți să fie necomparativi): inclusiv conştiinţa apartenenţei etnice e un dat foarte subiectiv, rezultând - în ultimă instanţă - dintr-o deliberare intimă / personală, decisiv fiind ce ştie fiecare despre originile strămoşilor.În 2016, comentariul “Proiectului Genografic” despre populația României a relevat: “Componenta Nord Asiatică de 2% e tipică printre Europenii Estici (ca de exemplu Caucazieni și Ruși) iar componenta Europeană Nordică de 36% provine de la cei mai timpurii oameni / din paleolitic; profilurile Mediteranean de 43% împreună cu cel din Orientul Apropiat de 19% reflectă puternica influență a agricultorilor neolitici”.

Ca atare, în Vechea Lume au apărut diferențieri cardinale (religioase E/V, civilizaționale S/N); în Asia, apusul / Vestul a fost valorizat - fiind în general considerat pozitiv - iar în Europa (ca de exemplu la stră-Români, adoratori solari) apusul, unde zilnic dispărea iubitul astru Ra, era “a-sfințit”, interesul mai mare fiind Estul, de unde “ră-sărea”.

Creștinismul se poate observa că pe glob, de-a lungul timpurilor, s-a evidențiat ca religia legată de cele mai multe jertfe umane (iar importanța covârșitoare mereu a fost conferită de amploarea sacrificiilor omenești); mai noua religie islamică e cea de-a doua ca mărime din lume - după creștinism - și de la apariție militează expansionist, pentru supremație mondială: în prezent, bazele ambelor mari religii de pe planetă sunt în Eur Asia (creștinismul în Europa / patriarhul ecumenic e în Istanbul și papa în Vatican iar islamul în Asia / profetul musulmanilor era din Mecca, Orașul Sfânt unde acei credincioși merg în pelerinaj cel puțin o dată în viață).

(astfel încât cei mai direcți urmași ai Atlanților - anume Valahii = Românii / Rumânii, știuți și ca “Oamenii Râurilor” - cert au avut însemnate însușiri legate de ape).

Asocierea Românilor cu Râurile nu-i ceva neobișnuit, de exemplu în Vechea Lume inclusiv Mesopotamia - zonă civilizațională universal recunoscută - era denumită tocmai cea “dintre Râuri” (Fluviile Tigru și Eufrat fiind principalele sale ape curgătoare): în spațiul Românesc mereu au fost mari ape curgătoare, ca Dunărea, Nistru, Tisa, etc.

It has full support for the Gen 3 Timer, and works with Windows and Mac.

All that is needed is Google Chrome and a 3mm jack to USB adapter, and a 2.5mm to 3.5mm cord or adapter (which JR already has for the 2nd Gen timer).

Existentă inclusiv în spațiul Român, Civilizația Atlantă - a oamenilor Homo Sapiens, apărută la sfârșitul glaciațiunii, după extincția Uriașilor Cro Magnon - a fost dublu pre-diluviană, anterioară atât față de Potopul biblic, cât și față de Potopul Pontic (care a scufundat-o, acela fiind înaintea Potopului biblic cu peste 3 milenii); exceptând Civilizația Cornului Abundenței - apărută în S Vechii Lumi / în paralel cu Civilizația Atlantă din N Vechii Lumi - toate celelalte Civilizații au fost pre-diluviene doar față de Potopul biblic (nu și față de Potopul Pontic, ce a afectat și o parte a spațiului Românesc).